Handledarutbildning i Karlshamn

Handledarkurserna hålls på söndagar klockan 10.00 enligt nedanstående schema:

17 juli
31 juli

14 augusti
28 augusti

18 september
25 september

16 oktober
30 oktober

13 november
27 november

Vid intresse ber vi er skicka in en intresseanmälan med namn, personnummer och telefonnummer på önskat datum via e-post till info@blombergstrafikskola.se. Vi kommer bekräfta er tid via e-post.

Observera att utbildningsplatserna är begränsade. Se därför till att kontakta oss i god tid för att reservera din plats.

Handledarutbildningar i korthet

Att minimera den negativa miljöpåverkan inom trafiken samt att höja trafiksäkerheten är två huvudsakliga mål som Blombergs trafikskola strävar efter. Som grund för all trafiksäkerhet står Nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Detta fokuserar på föraren, fordonet i sig samt att vägar som används är säkra. Detta trädde i kraft 1997.

Därför är introduktionsutbildningen för den privata övningskörningen, i relation till ovanstående av stor vikt för oss på Blombergs trafikskola. Vi arbetar på så sätt att blivande förare ska agera säkra i trafiken. Statistiken visar att det idag är många yngre förare som på olika sätt är deltagande i trafikolyckor. Detta beror på olika faktorer som exempelvis hög hastighet vid körning, alkohol samt att många personer inte använder sig av bilbälten när de befinner sig i ett fortkörande fordon. Vi på Blombergs trafikskola hoppas att introduktionsutbildningen ska bli givande och ska kunna påverka de blivande förarnas attityd vad angår att vara en säker förare. Tillsammans ska vi arbeta med att minska antalet skadade i trafiken samt det höga antalet dödsfall.

Enligt lag så måste den som övningskör privat vara godkänd på handledarkurs samt ha körkorts tillstånd. Den som ska bli handledare måste ansöka om samt bli godkänd för varje elev som du kommer att handleda vid den privata övningskörningen. Är det tänkt att du ska bli handledare vid privat övningskörning för behörighet B – Personbil, så krävs det att både du samt din blivande elev ska ha gått introduktionsutbildningen. Denna utbildning gäller sedan i fem år från den dag den genomfördes.

Dessutom är det viktigt för oss på Blombergs trafikskola att påpeka att det är du som handledare, som räknas som förare vid övningskörningen. Du som är handledare ansvarar för att din elev uppfyller alla krav för övningskörningen.

Att ansöka för handledarskap gör du lättast genom att ansöka om ”blanketter för handledarskap” via internet på Transportstyrelsens hemsida. Som ett alternativ kan du även välja att ringa till transportstyrelsens kundtjänst på 0771 818181, för att därmed få blanketterna hemskickade till din hemadress. Det snabbare samt smidigare sättet att använda är dock genom att ansöka via internet. Där kan du även betala avgiften direkt via e-tjänsten eller med inbetalningskortet som du får av transportstyrelsen.