Handledarutbildning i Karlshamn

Handledarkurserna hålls på lördagar klockan 10.00 enligt nedanstående schema. Schemat gäller för 2024 och 2025.

2024:

 • Lördag 2 mars 2024
 • Lördag 30 mars 2024
 • Lördag 27 april 2024
 • Lördag 25 maj 2024
 • Lördag 29 juni 2024
 • Lördag 27 juli 2024
 • Lördag 31 augusti 2024
 • Lördag 28 september 2024
 • Lördag 26 oktober 2024
 • Lördag 30 november 2024
 • Lördag 28 december 2024

2025:

 • Lördag 1 februari 2025
 • Lördag 1 mars 2025
 • Lördag 29 mars 2025
 • Lördag 26 april 2025
 • Lördag 31 maj 2025
 • Lördag 28 juni 2025
 • Lördag 26 juli 2025
 • Lördag 30 augusti 2025
 • Lördag 27 september 2025
 • Lördag 1 november 2025
 • Lördag 29 november 2025

Så bokar du in dig i Karlshamn

Vid intresse ber vi er skicka in en intresseanmälan med namn, personnummer och telefonnummer på önskat datum via e-post till info@blombergstrafikskola.se. Vi kommer bekräfta er tid via e-post. På den här sidan kan du se alla datum som finns tillgängliga.

Observera att utbildningsplatserna är begränsade. Se därför till att kontakta oss i god tid för att reservera din plats.

Handledarutbildning i Sölvesborg

Handledarkurserna hålls på söndagar klockan 10.00 enligt nedanstående schema. Schemat gäller för 2025.

 • Söndag 2 februari
 • Söndag 2 mars
 • Söndag 30 mars
 • Söndag 27 april
 • Söndag 1 juni
 • Söndag 29 juni
 • Söndag 27 juli
 • Söndag 31 augusti
 • Söndag 28 september
 • Söndag 2 november
 • Söndag 30 november

Så bokar du in dig i Sölvesborg

Om du är intresserad, vänligen skicka en intresseanmälan med ditt namn, personnummer och telefonnummer för det datum du önskar till info@blombergstrafikskola.se. Vi kommer att bekräfta din tid via e-post. Du kan se alla tillgängliga datum på denna sida.

Notera att antalet utbildningsplatser är begränsade. För att säkerställa din plats, rekommenderar vi att du kontaktar oss väl i förväg.

Handledarutbildningar i korthet

Att minimera den negativa miljöpåverkan inom trafiken samt att höja trafiksäkerheten är två huvudsakliga mål som Blombergs trafikskola strävar efter. Som grund för all trafiksäkerhet står Nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Detta fokuserar på föraren, fordonet i sig samt att vägar som används är säkra. Detta trädde i kraft 1997.

Därför är introduktionsutbildningen för den privata övningskörningen, i relation till ovanstående av stor vikt för oss på Blombergs trafikskola. Vi arbetar på så sätt att blivande förare ska agera säkra i trafiken. Statistiken visar att det idag är många yngre förare som på olika sätt är deltagande i trafikolyckor. Detta beror på olika faktorer som exempelvis hög hastighet vid körning, alkohol samt att många personer inte använder sig av bilbälten när de befinner sig i ett fortkörande fordon. Vi på Blombergs trafikskola hoppas att introduktionsutbildningen ska bli givande och ska kunna påverka de blivande förarnas attityd vad angår att vara en säker förare. Tillsammans ska vi arbeta med att minska antalet skadade i trafiken samt det höga antalet dödsfall.

Enligt lag så måste den som övningskör privat vara godkänd på handledarkurs samt ha körkorts tillstånd. Den som ska bli handledare måste ansöka om samt bli godkänd för varje elev som du kommer att handleda vid den privata övningskörningen. Är det tänkt att du ska bli handledare vid privat övningskörning för behörighet B – Personbil, så krävs det att både du samt din blivande elev ska ha gått introduktionsutbildningen. Denna utbildning gäller sedan i fem år från den dag den genomfördes.

Dessutom är det viktigt för oss på Blombergs trafikskola att påpeka att det är du som handledare, som räknas som förare vid övningskörningen. Du som är handledare ansvarar för att din elev uppfyller alla krav för övningskörningen.

Att ansöka för handledarskap gör du lättast genom att ansöka om ”blanketter för handledarskap” via internet på Transportstyrelsens hemsida. Som ett alternativ kan du även välja att ringa till transportstyrelsens kundtjänst på 0771 818181, för att därmed få blanketterna hemskickade till din hemadress. Det snabbare samt smidigare sättet att använda är dock genom att ansöka via internet. Där kan du även betala avgiften direkt via e-tjänsten eller med inbetalningskortet som du får av transportstyrelsen.